Vereniging

Vereniging

ZvZwartsluis is een regionale zwemclub die opgericht is in 1972. De vereniging richt zich met name op Zwartsluis en de kernen in de wijde omtrek. ZvZwartsluis is een vereniging met ruim 50 zwemmers. Binnen de vereniging kunnen zwemmers van verschillende niveaus en ambities terecht. De vereniging komt uit in de regionale B-competitie en heeft de afgelopen jaren meerdere N(J)K zwemmers in de geledingen gehad.

zvz schuiringa troffee emmeloord

De sportvereniging komt veelvuldig voor in de lokale media en veelal met aansprekende resultaten. Steeds meer zwemmers behaalden de limiet voor regionale en landelijke wedstrijden. Onder deze zwemmers zijn potentiële kandidaten voor eremetaal. Door de groei van de vereniging is het werk en de organisatie omtrent het zwemmen toegenomen. Omdat een nieuw prestatieniveau is bereikt, is ook de begeleiding en instructie daarop aangepast cq. uitgebreid.

 

De doelstelling van de vereniging:
In algemene zin is de doelstelling om de beoefening van het zwemmen te bevorderen voor alle leeftijden en bekendheid te geven waarmee:

  • De wedstrijdzwemmers naar prestatievermogen worden getraind en begeleid om een zo breed mogelijke deelname bij de wedstrijd te verkrijgen;
  • De topzwemmers de mogelijkheid wordt geboden om zich binnen de vereniging te ontplooien;
  • Ook recreatief zwemmen wordt aangeboden.

De functie van de vereniging:
De vereniging meent door het aanbieden van zwemactiviteiten een belangrijke rol te spelen voor de jeugd als ook ouderen in Zwartsluis en de regio. De zwemmers wordt de mogelijkheid gegeven om hun talenten op eigen wijze te gebruiken. Naast het beoefenen van de sport worden zwemmers en ouders betrokken bij het uitvoeren van kadertaken om de band en betrokkenheid tussen vereniging en gezin te versterken. Behalve het zwemmen worden er ook ontspanningactiviteiten georganiseerd zoals de jaarlijkse ZvZ-startdag, vriendjes en vriendinnetjestraining, sinterklaas en kerst.

Externe relaties:
De vereniging is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Zwembond (KNZB) en ook bij district Oost van de KNZB.

Logo_KNZB

De onderdelen van de vereniging:

  • Bestuur: 3 personen
  • Activiteitencommissie: 3 personen
  • Trainers: 6 personen
  • Officials: 5 personen

Gedragscode (vrijwillige) medewerker:

ZVZwartsluis heeft een gedragscode opgesteld voor haar (vrijwillige) medewerkers.